Clearsite

Privacy & Cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde analytische cookies van Google Analytics

Cookies

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En geanonimiseerde analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Deze analytische cookies worden gebruikt om uw gedrag op onze website te analyseren. Als professioneel internetbureau is dit wel het minste wat we kunnen doen. Voor deze cookies hoeft u ons geen toestemming te verlenen. Wel dienen wij u op de hoogte te stellen van het feit dat we dit doen.

Bij deze.

Welk cookies hebben wij op de website?

_ga en _gid, dit zijn Google Analytics cookies voor het bijhouden van bezoekersstatistieken. Lees hier meer over hoe Google met jouw persoonsgegevens omgaat.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Persoonsgegevens

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens wanneer je deze zelf aan ons verstrekt. Dit doen we dus alleen wanneer je deze zelf aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens worden door ons gebruikt om contact met je op te nemen. Logisch toch…

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om je eventueel te kunnen bellen of e-mailen n.a.v. jouw bericht.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 6 maanden voor de persoonsgegevens, om je te kunnen contacten in het geval wij deze nog niet hebben vastgelegd n.a.v. een samenwerking.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken je persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar support@clearsite.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Clearsite B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Clearsite B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@clearsite.nl.