Clearsite Kennisbank

Het grote internetbureau woordenboek

Marketing

Eigenlijk zijn wij er bij Internetbureau Clearsite niet zo van - Buzzwords. Toch zijn we er ongemerkt ook schuldig aan. Termen gebruiken waarvan we een klant soms zien denken “Wat bedoelt die nou eigenlijk?”.

In de wereld van internetbureaus en online marketing bureau’s is het een wijdverspreid gemeengoed om met hippe en voor sommige onbegrijpbare termen en afkortingen te strooien. Daarom presenteren wij je hierbij een lijst met termen en uitleg. Zo weet je volgende keer exact wat wij bedoelen.

Wat is een 301 redirect?

Een 301 redirect is een HTTP-statuscode. Middels een 301 redirect geef je aan een zoekmachine of browser door dat de webpagina die bezocht wordt permanent is verplaatst naar een ander adres.

Wat is een 404 melding / error?

404 is een HTTP-statuscode. Wanneer je een 404 melding te zien krijgt houdt dit in dat de webpagina die bezocht wordt niet bestaat. Mocht de webpagina geïndexeerd zijn in een zoekmachine dan is het aan te raden om gebruik te maken van een 301 redirect.

Wat is A/B Testen?

A/B testen is het testen van twee of meerdere varianten van iets, bijvoorbeeld een pagina. Bij het A/B testen met twee pagina varianten krijgt doorgaans 50% van de gebruikers een 'A'-variant van een pagina te zien en de andere 50% van de gebruikers ziet de 'B'-variant. Op deze manier is het mogelijk om middels de statistieken van de verschillende pagina's te zien welke pagina beter scoort.

Wat is Above the fold?

Above the fold staat het voor dat gedeelte van een website dat gelijk zichtbaar is op het beeldscherm zonder dat je hoeft te scrollen.

Wat is AJaX?

AJaX staat voor Asynchronous JavaScript and XML en is een term voor het ontwerp van webpagina's waarin asynchroon gevraagde gegevens worden opgehaald van een webserver. Door gebruik te maken van AJaX hoeft de webpagina niet opnieuw geladen te worden om nieuwe inhoud te krijgen. AJaX wordt vaak geschreven als AJaX, en hoewel technisch niet correct; het is alom geaccepteerd (en makkelijker ;) )

Wat is een Anchor?

Een anchor, of anker, is een onderdeel van de webpagina waar naar gelinkt kan worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een titel binnen een tekst. Een goed voorbeeld van een lijst van anchorlinks is een inhoudsopgave. Al deze anchorlinks linken naar de desbetreffende anchors op de webpagina. Een link in HTML is daarom dus ook <a> en niet <link>. <link> bestaat wel in HTML maar heeft een compleet andere functie.

Wat is een API?

API staat voor Application Programming Interface. API's zorgen ervoor dat meerdere stukken software met elkaar kunnen communiceren.

Wat wordt bedoeld met "Assets"?

Een website bestaat tegenwoordig uit meer dan alleen tekst. Er zijn plaatjes, stylesheets (CSS), scripts (doorgaans javascript), videos, geluidsfragmenten etc. Al deze "extraatjes" zijn de assets.

Wat is een Back-end?

De back-end van een website is het gedeelte dat de gebruiker niet te zien krijgt. In de back-end wordt veelal data opgehaald en verwerkt. De back-end van een website produceert meestal HTML, maar dat kan ook JSON of XML zijn, bijvoorbeeld in het geval van een API.

Wat is een Backlink?

Een backlink is een verwijziging vanaf een andere website naar jouw eigen website. Kwalitatieve backlinks zijn een beproefd middel om hoger in de zoekresultaten te komen. Let hierbij wel op de DA (Domein Authoriteit) en dat het geen no-follow link is.

Wat is een Beeldschermresolutie?

De resolutie van je beeldscherm is het aantal pixels (breedte x hoogte) dat het scherm op dat moment toont. Hoe hoger de beeldschermresolutie hoe meer informatie op het scherm past. Het zegt echter niets over de afmeting van de website, je kunt immers je browser venster ook op de helft van het scherm hebben staan. In Google Analytics kun je derhalve naast Beeldschermresolutie ook Browserformaat terugvinden.

Wat is Below the fold?

Het tegenovergestelde van above the fold. Below the fold is het gedeelte van een website dat niet gelijk zichtbaar is op het beeldscherm, hier moet je dus voor scrollen.

Wat is Bloggen?

Bloggen is het schrijven van blog- en/of nieuwberichten voor een website. Het woord blog is een verbastering van het woord weblog wat neerkomt op "vastleggen op het web".

Wat is een Bouncerate?

De bouncerate is het percentage van gebruikers dat slechts 1 pagina op de website bezocht heeft. Een bouncerate van 80% houdt dus in dat 80% van de gebruikers niet door klikt. Een hoge bounce rate hoeft niet persé slecht te zijn. Het kan ook zijn dat de websitebezoeker binnen een pagina gevonden heeft wat die wilde vinden.

Wat is een Breadcrumb?

Een breadcrumb is een navigatieonderdeel waarmee de gebruiker gemakkelijk kan zien waar hij of zij zich bevind binnen de website. Tevens wordt er in een breadcrumb aangegeven wat de bovenliggende structuur is.

Wat is een Browser?

Een browser is een programma dat het mogelijk maakt om websites te bezoeken.

Wat wordt bedoeld met "Browser cache"?

Websites bestaan uit vele onderdelen, assets genaamd, welke normaliter niet vaak veranderen. Om te voorkomen dat deze bij elk bezoek steeds weer opgehaald worden zal de web-browser deze bestanden onthouden in een cache.

Wat is een Bug?

Een bug is een fout in de code van de website.

Wat is Cache?

Cache is een plek waarin veelgebruikte data tijdelijk wordt opgeslagen om er sneller toegang tot mogelijk te maken. Veel voorkomende soorten cache zijn Browser cache en Page cache.

Wat is een Canonical URL?

Een canonical URL gebruik je wanneer je content op meerdere URL's te benaderen is. Met de canonical URL geef je aan dat wat de geprefereerde URL is in de zoekmachine index. <meta rel="canonical" href="https://example.com/">. Deze url kun je het beste ook in de Open Graph informatie (og:url) opnemen.

Wat wordt bedoeld met "Click Through Rate (CTR)"?

Click Through Rate is een term die veelal gebruikt wordt bij online marketing. Het meet in feite hoeveel er bijvoorbeeld op een advertentie geklikt wordt. Binnen Google Ads is het het percentage van mensen die jouw advertentie zien en dan ook daadwerkelijk op jouw advertentie klikken. Totaal kliks op advertentie / totaal aantal vertoningen = Click Through Rate

Wat is Clickbait?

Clickbait is content met vaak veelbelovende titels bedoelt om op de link te klikken. Het resultaat waar je op belandt is vaak teleurstellend. Het is of was een veelgebruikte truc die een ervaren 'surfer' tegenwoordig snel doorziet. Grote social media platformen zoals bijvoorbeeld Facebook doen er ook steeds meer aan om dit soort content te weren.

Wat is een CLS (Cumulative Layout Shift)?

Cumulative Layout Shift is een van de 3 metrics van de Core Web Vitals van Google. Het meet de visuele stabiliteit van je pagina. Het kijkt dus of je pagina niet verspringt tijdens het browsen. Het verspringen van elementen op een webpagina wordt over het algemeen vervelend gevonden en draagt dus bij een goede UX. Het ontstaat vaak door het achteraf laden van bijvoorbeeld advertenties op een webpagina.

Wat is Code?

De code van een website geeft aan hoe de website werkt en vormgegeven is. De naam code wordt gebruikt omdat het voor de gemiddelde mens als onleesbaar wordt beschouwd. Technisch gezien bestaan websites niet uit code, maar uit script. Meestal PHP (server-side script), vaak ook JavaScript (front-end).

Wat zijn Content / Webteksten?

De content van een website zijn de webteksten die daar geplaatst zijn. Ook afbeeldingen behoren tot de content van een website.

Wat is een Content management systeem (CMS)?

Een CMS is een programma waarmee de content van een website gemakkelijk beheerbaar gemaakt is, zodat deze onderhouden kan worden zonder enige kennis van programmeren te hebben. Enkele van de meest gebruikte Content Management Systemen zijn de volgende; WordPress, Joomla, Drupal, Wix, Magento en Typo3

Wat is Conversie / Conversieratio?

Met conversieratio wordt het percentage bezoekers dat tot een voorgedefinieerd doel overgaat bedoeld. Een conversie kan van alles zijn; het is het behalen van het gestelde doel. Dat kan bijvoorbeeld de verkoop van een product zijn of het versturen van een contact-aanvraag.

Wat is Conversie Ratio Optimalisatie (CRO)?

Conversie Ratio Optimalisatie het proces om je website en content aan te passen zodat er een hoger percentage van je website bezoekers over gaat tot conversie. Zo bereik je dus een hogere conversieratio.

Wat is een Conversiepad (Conversion path)?

Een conversiepad is een serie van events die zo zijn neergezet om een website bezoeker te verleiden om tot een conversie over te gaan. Een gebruikelijk conversiepad van een website is bijvoorbeeld: Webpagina met een Call to action > Een landingspagina met een aanmeldformulier > Bedankt pagina > Bedankt mail. In een conversiepad wordt vaak informatie gevraagd, de bezoeker krijgt daar bijvoorbeeld een white paper voor terug.

Wat is CPA (Cost per aquisition of Cost per action)?

CPA Cost per aquisition of Cost per action is het gemiddelde bedrag wat je wil besteden aan een conversie. De CPA wordt berekend door de totale kosten te delen door het aantal conversies. De afkorting CPA wordt bijvoorbeeld gebruikt binnen Google Ads.

Wat is CPC (Cost per click)?

CPC Cost per click is het bedrag wat je maximaal bereid bent om uit geven of uitgeeft aan een klik. Wanneer je manual CPC gebruikt en bijvoorbeeld de CPC op € 4,- zet zal je in principe nooit meer dan € 4,- per klik betalen. De afkorting CPC wordt gebruikt binnen Google Ads.

Wat is CSS?

CSS staat voor Cascading Style Sheet. In de CSS van een website staat alle stijl van de desbetreffende website. Denk aan tekstgrootte, achtergrondkleuren en stijldefinitie van elementen binnen de webpagina.

Wat is een CTA (Call to action)?

Via Call To Action's kun je gebruikers 'verleiden' om actie te ondernemen op de webpagina. CTA's zijn veelal contrasterende elementen binnen een webpagina die oproepen tot een actie.

Wat is Debuggen?

Tijdens het debuggen van code zoekt de programmeur naar bugs om op te lossen. Dit proces gebeurd veelal na het vinden van een probleem binnen de software.

Wat betekent "Deprecated"?

Wanneer software deprecated is houdt dit in dat deze niet meer onderhouden wordt en eventueel niet meer gebruikt zal worden. Dit kunnen hele programma's zijn maar ook kleine delen van programma's.

Wat is DNS?

Het Domain Name System (DNS) is het systeem en netwerkprotocol dat op het internet gebruikt wordt om namen van computers naar numerieke adressen (IP-adressen) te vertalen en omgekeerd. Hoewel dit 'vertalen' genoemd wordt, is het niet meer dan opzoeken van namen in tabellen waaraan nummers gekoppeld zijn.

Wat is Domein Autoriteit?

Domain Authority (DA), in het leven geroepen door MOZ.com is een waarde die voorspelt hoe waarschijnlijk het is dat een website scoort op de resultatenpagina's van zoekmachines (SERP's). Een Domain Authority-score varieert van 1 tot 100. Hoe hoger de score, des te groter de kans dat je bovenaan in de resultaten komt te staan.

Domain Authority wordt berekend aan de hand van meerdere factoren, onder andere hoeveel links er naar je website wijzen en Googles Page rank. DA is bedoeld als vergelijking tussen websites, het wordt niet door Google gebruikt bij het bepalen van positie en heeft geen direct effect op de zoekresultaten.

Wat is een Domeinnaam?

Een domeinnaam (of, afgekort, 'domein') is een naam in het DNS, het naamgevingssysteem (op internet) waarmee computers zoals webservers en mailservers alsmede bepaalde diensten en toepassingen kunnen worden geïdentificeerd. De domeinnaam verwijst doorgaans naar een IP-adres, maar kan ook andere technische verwijzingen omvatten.

Wat is Dynamische data?

Dynamische data is data die verkregen wordt op een dynamische manier. Veelal via een API.

Wat is E-commerce?

E-commerce staat voor de commerciële activiteiten die uitgevoerd worden via het internet.

Wat is een Favicon?

Een kleine afbeelding/pictogram dat geassocieerd wordt met een website. Een favicon is het kleine - veelal - logo in de tab van de website binnen een browser.

Wat is een Formulier?

Een formulier is een onderdeel van een website. Via formulieren kan een gebruiker informatie verstrekken aan de beheerder(s) van de website.

Wat is FOUC (Flash of unstyled content)?

Flash of unstyled content treedt op wanneer de content van een webpagina al geladen is voordat de CSS (Stylesheet) geladen is. Dit zie je vaak maar heel kort omdat de CSS snel er achteraan geladen wordt. Vandaar dat men de term Flash (flits) gebruikt.

Wat is FOUT (Flash of unstyled text)?

Flash of unstyled text treedt op wanneer de content van een webpagina al geladen is maar er gebruikt gemaakt wordt van een niet standaard web font. Het externe webfont is dan nog niet ingeladen waardoor je teksten heel kort een ander lettertype hebben dan de bedoeling is.

Wat is een Framework?

Een framework is een stuk software dat gebruikt kan worden als raamwerk van een ander stuk software zodat niet alle software elke keer opnieuw geschreven hoeft te worden. Een voorbeeld hier van is WordPress. Tevens zorgt een framework voor consistentie tussen verschillende software.

Wat is een Front-end?

De front-end van een website is het gedeelte dat de gebruiker wel krijgt te zien. Een samenhanging van HTML, CSS (stijl) en JavaScript.

Wat is een Funnel?

Een funnel (trechter) staat voor de stappen die afgelegd worden om tot een conversie te komen. Bij een webshop kan een funnel er als volgt uit zien; Website bezocht > Product bekeken > Product in winkelmandje > Product gekocht.

Google Ads is het online advertentieplatform van Google (Voorheen Google Adwords genaamd). Het laat partijen toe reclame te maken op zowel websites van Google als websites die gebruikmaken van Google AdSense. Het zijn advertenties gebaseerd op zoekwoorden gedefinieerd door de adverteerder.

Wat is Google Analytics Spam?

Google Analytics spam is een vervuiling van je statistieken. Je hebt bot referral spam. Dit zijn in feite bots die je website bezoeken waardoor ze in referral statistieken terecht komen. Meestal doen spammers dit om bezoek naar hun website te krijgen. Dus je ziet in je statistieken een onbekende referrer. Vervolgens ga je deze site bekijken om te zien wat het is. Vaak kom je op websites terecht die een of ander vaag product verkopen of je komt op een pagina terecht die is geïnfecteerd met malware. Lees hier meer over Google Analytics Spam.

Wat is GUI?

GUI staat voor Graphical User Interface. Het is een interface bestaande uit grafische elementen zoals knoppen en iconen. De term is in 1970 bedacht om een onderscheid te maken tussen grafische interfaces en tekstuele interfaces (zoals bijvoorbeeld een command line interface).

Wat is een Hex code?

Een Hex code is een manier om RGB kleuren weer te geven door de drie waarden te combineren. Een hex code bestaat altijd uit 6 karakters die samen de RGB waarden bepalen. Hex codes worden veelal gebruikt op webpagina's om de kleuren te definiëren. Elke combinatie van twee waardes representeren een waarde uit het RGB spectrum. Voorbeeld van zwart: color: RGB rgb(0, 0, 0); HEX color: #000000;

Wat is een htaccess bestand?

Een .htaccess bestand is een bestand dat ingeladen wordt op de webserver voordat de website getoond wordt. In dit bestand kan je commando's geven, bijvoorbeeld redirects of zelfs het volledig blokkeren van een website.

Wat is HTML?

HTML staat voor Hypertext Markup Language. HTML is de code die wordt gebruikt om een webpagina en zijn inhoud te structureren en weer te geven.

Wat is een HTML-tag?

Een HTML-tag is een tag binnen de HTML van de pagina. Middels HTML-tags geef je aan of een element een paragraaf betreft of bijvoorbeeld een genummerde lijst.

Wat is HTTP?

HTTP staat voor Hypertext Transfer Protocol. HTTP is het protocol voor de communicatie tussen een browser/applicatie en een webserver.

Wat is HTTPS?

HTTPS staat voor Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTPS is het protocol voor de versleutelde communicatie tussen een browser/applicatie en een webserver. Het is een uitbreiding van HTTP waarbij gebruik gemaakt wordt van SSL/TLS.

Wat is een Hyperlink?

Een hyperlink is een term die gebruikt wordt om een koppeling tussen twee webpagina's aan te geven. Door op een hyperlink te klikken wordt je verwezen naar een andere webpagina of een ander deel van een webpagina.

Wat is een iframe?

Een iframe (inline frame) is een afgebakend stukje in de webpagina dat een (deel van een) andere website op kan roepen en daarmee bruikbaar maakt op jouw website. Wanneer je bijvoorbeeld een YouTube video wilt inladen op je eigen website doe je dit vaak middels een iframe.

Wat is een Infographic?

De infographic is een grafische weergave van informatie in de vorm van grafieken, diagrammen of illustraties.

Wat is Inline style?

We hebben het over inline style wanneer er niet gebruik wordt gemaakt van een separaat CSS bestand om stijl aan te duiden maar binnen de HTML tag van het element. Dit is veelal een slechte manier van werken aangezien het niet mogelijk is om de tag op deze manier een andere responsive stijl mee te geven.

Wat is JavaScript?

JavaScript is een dynamische programmeertaal die toegepast wordt op een webpagina om interactie mogelijk te maken.

Wat is een Landingspagina?

Een landingspagina is een op zichzelf staande webpagina met de focus op één specifiek product of dienst. Speciaal gemaakt voor een marketing of advertentiecampagne. Het is de plek waar de bezoeker land na een klik op een online advertentie, een e-mailcampagne, een post op social media of een organische hit in de zoekresultaten. Lees hier over het belang van een goede landingspagina.

Wat is een Lead magnet?

Een lead magnet is content wat wordt aangeboden in bijvoorbeeld de vorm van een white paper. Om zo'n white paper te verkrijgen moet een bezoeker gegevens achterlaten (een lead).

Wat is Link building?

Link building is alles wat te maken heeft met het verkrijgen van baclinks naar je website. Dit kan op vele manieren, maar de beste manier begint toch met kwalitatief hoogwaardige content te schrijven. Lees hier een interessant artikel over link building strategie.

Wat zijn Long tail keywords?

Long tail keywords zijn zoektermen die specifieker zijn en uit meerdere woorden bestaan. Iemand die zoekt op 'blauwe katoenen sokken maat 43' gebruikt een long tail zoekterm en 'sokken' is dan een short tail zoekterm. Er is vaak minder zoekvolume op long tail keywords maar ze zijn wel relevanter en daardoor waardevoller.

Wat wordt bedoeld met "Metadata"?

Metadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven.

Wat betekent "Mobile-first"?

Bij het maken van een mobile-first ontwerp begin je bij het ontwerpen voor mobiel en breidt vanaf daar het ontwerp uit naar grotere schermen. Doordat mobiele bezoeken steeds vaker de meerderheid van je bezoeken innemen is het dan ook verstandig om 'mobile first' te gaan ontwerpen en bouwen.

Wat is Navigatie?

Navigatie binnen een website is een verzamelnaam voor alle hyperlinks die te vinden zijn over de hele website.

Wat is een No follow link?

Een no follow link telt niet mee in je het voordeel van de ontvangende webpagina. Het helpt niet mee aan je 'page authority' of 'domain authority'. Het helpt dus in theorie ook niet om de positie in de zoekresultaten te verbeteren. Links vanaf social media kanalen zijn bijna altijd no follow, dat is een reden waarom Google er eigenlijk niet onderuit kan om no follow links toch ook waarde te gaan geven.

Wat is Off page optimization?

Off page optimization is alles wat je kan doen om je organische zoekresultaten te verbeteren wat buiten je eigen website ligt. Een heel belangrijk onderdeel hiervan is het vergaren van bijvoorbeeld kwalitatief hoogwaardige back-links.

Wat is og:description?

De og description tag gebruik je voor de omschrijving. Let er vooral op dat je hier een omschrijving neerzet die de bezoeker prikkelt om jouw content te gaan lezen. Het is vaak handig om dus niet zomaar klakkeloos de intro van een artikel te gebruiken. <meta property="og:description" content="Plaats hier de beschrijving van je pagina." />

Wat is og:image?

Hier plaats je de URL van de afbeelding die getoond gaat worden bij een link preview. Hou een formaat aan van 1200 x 627 pixels dan gebruik je de maximale ruimte van een preview. Let wel even op dat de afbeelding niet groter dan 5MB mag zijn.

Wat is og:title?

Gebruik deze tag om de titel van je content mee aan te geven. Probeer een titel te verzinnen van tussen ongeveer 60 en 90 karakters. In de meeste gevallen wordt je titel namelijk afgekapt op 88 karakters. <meta property="og:title" content="Open Graph Protocol - The 'OG' for sharing" />

Wat is og:url?

Deze tag gebruik je om de canonical URL van je content aan te geven. Een canonical URL gebruik je wanneer je content op meerdere URL's te benaderen is. Een voorbeeld wat je in webshop nog wel eens ziet is; https://www.example.com/schoenen/ & https://www.example.com/schoenen/?weergave=lijst <meta property="og:url" content="https://www.example.com/schoenen/" />

Wat is On page optimization?

On page optimization is alles wat je kan doen om je organische zoekresultaten te verbeteren wat binnen je eigen website ligt. Enkele voorbeelden zijn; Gebruik van de juiste keywords, Gebruik van heading tags (H1, H2, H3, etc), kwalitatief hoogwaardige content, geen duplicate content, outbound links, page speed, goede URL structuur.

Wat is Open Graph (OG)?

Open Graph is in het leven geroepen door Facebook. Het zorgt voor een uniforme definitie van de gedeelde informatie. Zo kan je bijvoorbeeld met de og:image tag aangeven welke afbeelding Facebook moet gebruiken als een pagina gedeeld wordt. Lees hier meer over het Open Graph protocol. Ook LinkedIn gebruikt de Open Graph informatie bij het delen van een pagina.

Wat betekent "Open source"?

Open source software is software die vrij te downloaden en te gebruiken is zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Iedereen kan tevens meehelpen aan het ontwikkelen van open source software.

Wat wordt bedoeld met "Organisch verkeer"?

Organisch verkeer is de term voor bezoekers die op je website komen via een zoekmachine of andere website zonder dat er betaald is voor die vermelding. Het klikken op een advertentie, bijvoorbeeld, is een voorbeeld van wat ~niet~ organisch verkeer is. Ben u hier gekomen door te zoeken op "Organisch verkeer", dan is uw bezoek, in feite, organisch verkeer.

Wat is Page cache?

Page cache is een veelgebruikte term voor caching op een web-server. Het is een momentopname van een dynamisch opgebouwde pagina zodat deze sneller ter raadplegen is. Heb je content gewijzigd op je website en is deze niet direct zichtbaar, dan zul je waarschijnlijk de page cache moeten wissen. Ook kan het zijn dat de pagina door de web-browser is onthouden in de z.g.n. browser cache.

Wat is een Page view?

Een page view is een bezichtiging van een webpagina. Deze views worden veelal bijgehouden middels webstatistieken.

Wat is PageRank?

PageRank is een algoritme voor webpagina's. Het is bedacht door Google en ontwikkeld op de Stanford University. PageRank zegt wat over de belangrijkheid van een webpagina of domein. Het is voornamelijk gebaseerd op de kwantiteit en kwaliteit van links naar een webpagina.

Een permanente link. Dit is de link waar een pagina of bericht op het internet gevonden kan worden.

Wat is PHP?

PHP is een server-side programmeertaal die kan worden uitgevoerd door webservers om dynamische websites te genereren.

Wat is een Plugin?

Een plugin is een stuk software die als toevoeging dient van een website. Is er extra functionaliteit nodig binnen bepaalde software of een website dan wordt er vaak een plugin gebruikt.

Wat is een Redirect?

Een redirect is een doorverwijzing, veelal gebruikt bij pagina's die niet meer bestaan of verplaatst zijn, om de gebruiker naar de nieuwe locatie te sturen. Een redirect kent meerdere varianten. De meest gebruikte variant is '301 Permanent redirect' - een permanente doorverwijzing. Met deze doorverwijzing weten zoekmachines dat ze de oude URL moeten verwijderen en de nieuwe moeten opnemen in de index. Met een '302 Temporary redirect' laat je zoekmachines weten dat de pagina tijdelijk niet bereikbaar is. De URL blijft dan in de index.

Wat is Responsive design?

Bij responsive design wordt er rekening gehouden met alle schermgroottes. Tegenwoordig kan je met verschillende soorten apparaten websites bekijken. Het is dus enorm belangrijk dat elke gebruiker een zo goed mogelijke ervaring krijgt. In het verleden werden websites bijna alleen voor een desktop omgeving gebouwd. Het merendeel van de websites wordt tegenwoordig via een smartphone bekeken. Om de site goed te laten werekn op zowel een desktop omgeving als een smartphone dient de website responsive gebouwd te worden.

Wat is Retargeting?

Retargeting is een marketing strategie gericht op mensen die jouw website al eens bezocht hebben. Als iemand jouw website bezocht heeft kan je ze bijvoorbeeld in de periode daarna op diverse kanalen een advertentie van jouw product of bedrijf tonen.

Wat zijn Rich snippets?

Rich snippets zijn visueel aantrekkelijke weergaven in de zoekresultaten met vaak extra elementen ten opzichte van gewone zoekresultaten. Deze extra elementen komen van de structured data op je webpagina. Rich snippets hebben vaak een hogere click through rate (CTR) doordat ze er aantrekkelijker uitzien en meer ruimte in beslag nemen.

Wat is een RSS Feed?

RSS staat voor Really Simple Syndication, het is een manier om automatisch op de hoogte te blijven van nieuws op websites. RSS is bedacht zodat je zelf niet al jouw favoriete websites hoeft te bezoeken.

Wat is SEO?

SEO' staat voor Search Engine Optimization. 'Zoekmachineoptimalisatie' dus. Middels SEO kun je jouw score in verschillende zoekmachines verbeteren.

Wat betekent "SERP"?

SERP is een afkorting van Search Engine Results Page. Het is dus de pagina die in beeld komt nadat je bijvoorbeeld in Google op een bepaalde term zoekt. De SERP bestaat vaak uit zowel organische als betaalde (Google Ads) resultaten.

Wat is een Server?

Een server is een computer die informatie serveert aan andere computers. Deze computers worden clients genoemd. Zo serveert een webserver informatie aan de computer van een webbezoeker. Men spreekt soms ook van client-side en server-side.

Wat is een Sitemap?

Een sitemap is een pagina of document waarin hyperlinks naar alle pagina's van een website staan, die meestal op onderwerp dan wel relevantie zijn gesorteerd.

Wat is SSL?

SSL staat voor Secure Sockets Layer. SSL zorgt voor een versleutelde verbinding tussen twee computers. Met deze versleutelde verbinding kun je data veilig over het internet sturen. SSL is vervangen door TLS, maar in de volksmond blijven we over SSL praten.

Wat is Structured data?

Structured data is een manier om de zoekmachines te vertellen wat voor soort content je gemaakt hebt. Je kan bijvoorbeeld aangeven of het een FAQ pagina betreft, of het over een event gaat of bijvoorbeeld een restaurant of een product review. Op Schema.org vind je een uitgebreide lijst met de meest voorkomende types van structured data. De implementatie hiervan is soms wat technischer, maar er zijn genoeg plugins te vinden die het makkelijker voor je maken. De Yoast SEO plugin biedt hier ook al opties voor. En controleer het eindresultaat ook even via de Google Rich Result tester.

Wat wordt bedoeld met "Taxonomy"?

Voor het categoriseren van gegevens, bijvoorbeeld Muziek soort of soort gerecht, maak je gebruik van categorieën. Deze categorieën zijn verzameld in een Taxonomie (Taxonomy, in het engels). Bijvoorbeeld "UB40 - Greatest Hits", valt onder categorie "Pop" in de Taxonomie "Muziek soort" en onder categorie "Verzamel album" in de taxonomie "Album type".

Wat is TLS?

TLS staat voor Transport Layer Security. TLS zorgt voor een versleutelde verbinding tussen twee computers. Met deze versleutelde verbinding kun je data veilig over het internet sturen. Het is de opvolger van SSL.

Wat is UI Design?

UI staat voor User Interface, dat gebruikersomgeving betekent. Veelal verward met UX design. User interface design is dus het visueel vormgeven van een gebruikersomgeving.

Wat is een Unieke bezoeker?

Een unieke bezoeker is een term die bijvoorbeeld in Google Analytics wordt gebruikt. Het refereert aan het aantal individuen die jouw website bezocht hebben gedurende een bepaalde periode. Het maakt hierbij dus niet uit hoe vaak ze jouw website bezocht hebben.

Wat is een URL?

URL staat voor Uniform Resource Locator en is het adres van een bestand op internet. Dit zijn webpagina's of afbeeldingen. Een URL bestaat uit een schema, meestal HTTP of HTTPS, een domeinnaam, een bestands-pad en eventuele url-parameters.

Wat is UX Design?

UX staat voor User eXperience, dat gebruikerservaring betekent. Veelal verward met UI design. Het uiteindelijke doel van het User Experience Design is om de gebruikerservaring binnen een ontwerp te optimaliseren.

Wat is Web design?

Tijdens het maken van een web design ben je bezig met het ontwerpen van een website. Dit is een combinatie van UI design en UX design.

Wat is Web development?

Tijdens web development ben je bezig met het ontwikkelen of programmeren van een website. Hier wordt zowel de front-end als de back-end behandeld.

Wat zijn Web standaarden?

Web standaarden zijn standaarden waar websites aan moeten voldoen. Deze standaarden zorgen voor consistentie tussen websites.

Wat zijn Web Vitals?

Web Vitals is een initiatief van Google. Het omvat richtlijnen en kwaliteits-standaarden om websites met een goede User Experience te maken. Google heeft diverse tools in het leven geroepen om een goede User Experience te kunnen meten.

Wat is Website optimalisatie?

Een algemene term voor het optimaliseren van delen van een website. Dit kan conversie ratio optimalisatie zijn, maar ook bijvoorbeeld een optimalisatie van het UI design of het debuggen.

Wat is WordPress?

WordPress is een framework om een blog, website of webshop te beheren zonder dat kennis van programmeertalen als HTML, PHP of CSS noodzakelijk is. WordPress is een Content Management Systeem (CMS), waardoor gebruikers normale tekst in kunnen voeren en het systeem de achterliggende code afhandelt.